Đang xử lý dữ liệu...
Thứ năm, ngày 23/10/2014
TRANG CHỦSƠ ĐỒ SITEHỎI ĐÁPGỬI NHẬN VĂN BẢN
THĂM DÒ Ý KIẾN
Theo bạn, Website Thành phố Đồng Hới cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?
Rất đầy đủ
Khá hoàn chỉnh
Cần bổ sung thêm
Cần có sự cải tiến
 
QUẢNG CÁO
In tin bài    Email tin bài
Phần 1: Dân số - Lao động

DÂN SỐ, MẬT ĐỘ DÂN SỐ

CHIA THEO ĐƠN VỊ XÃ, PHƯỜNG

 

 

Dân số trung bình

Diện tích

(Km2)

Mật độ

(Người/ km2)

Tống số

Nữ

TỔNG SỐ

I. Thành thị

Đồng Sơn

Đồng Phú

Phú Hải

Hải Thành

Nam Lý

Bắc Lý

Hải Đình

Đồng Mỹ

Bắc Nghĩa

Đức Ninh Đông

II. Nông thôn

Nghĩa Ninh

Đức Ninh

Bảo Ninh

Lộc Ninh

Quang Phú

Thuận Đức

108.526

71.620

9.127

8.646

3.581

5.134

11.912

14.158

3.878

2.757

7.397

5.031

36.906

4.642

7.747

8.906

8.647

3.178

3.788

54.764

36.104

4.571

4.383

1.812

2.598

5.974

7.165

1.949

1.397

3.710

2.546

18.660

2.325

3.892

4.484

4.390

1.631

1.937

155,71

55,47

19,66

3,81

3,07

2,45

3,90

10,19

1,37

0,58

7,67

2,77

100,24

16,33

5,57

16,34

13,41

3,23

45,36

697

1.291

464

2.269

1.166

2.096

3.054

1.389

2.831

4.837

963

1.816

368

284

1.391

545

645

984

84

 

 


DÂN SỐ TRUNG BÌNH QUA CÁC NĂM

PHÂN THEO GIỚI TÍNH, THÀNH THỊ, NÔNG THÔN

 

Năm

Tổng số

Phân theo giới tính

Phân theo khu vực

Nam

Nữ

Thành thị

Nông thôn

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

82.427

86.352

88.190

89.053

91.411

92.952

93.716

94.014

94.828

95.419

96.018

97.569

99.197

101.085

103.988

107.187

108.526

40.496

42.451

43.389

43.859

45.066

45.872

46.296

46.388

47.016

47.137

47.615

48.526

49.301

50.166

51.403

53.041

53.762

41.931

43.901

44.801

45.194

46.345

47.080

47.420

47.616

47.812

48.282

48.403

49.043

49.896

50.919

52.585

54.146

54.764

47.991

50.740

51.764

52.213

54.497

55.327

52.568

52.681

52.279

52.942

53.389

58.303

64.307

65.961

68.165

70.452

71.620

34.436

35.612

36.426

36.840

36.914

37.625

41.148

41.333

42.549

42.477

42.669

39.266

34.890

35.124

35.822

36.735

36.906

 

 

 

 

 


TỶ LỆ SINH - CHẾT - TĂNG TỰ NHIÊN

 

                                                    Đơn vị ‰

 

Tỷ lệ sinh

Tỷ lệ chết

Tăng tự nhiên

Chia theo năm

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Năm 2008 chia theo xã phường

A. Thành thị

Đồng sơn

Đồng phú

Hải Thành

Phú Hải

Nam Lý

Bắc Lý

Hải Đình

Đồng Mỹ

Đức Ninh Đông

Bắc nghĩa

B. Nông thôn

Đức Ninh

Nghĩa Ninh

Bảo Ninh

Lộc Ninh

Quang Phú

Thuận Đức

 

13,40

12,90

15,54

14,44

13,95

13,66

13,53

13,23

 

12,13

8,98

10,99

15,08

17,14

10,07

13,00

10,83

14,15

12,71

14,11

15,36

17,45

13,55

15,16

14,8

17,62

16,37

 

3,30

3,04

3,94

3,79

4,15

4,29

4,83

4,58

 

4,22

5,26

4,86

5,87

5,45

2,6

3,04

1,81

2,9

6,08

5,76

5,28

7,76

4,00

6,06

4,39

5,98

4,49

 

10,10

9,86

11,60

10,65

9,80

9,37

8,70

8,65

 

7,92

3,73

6,13

9,22

11,69

7,47

9,96

9,03

11,24

6,62

8,35

10,08

9,70

9,55

9,09

10,41

11,64

11,88

 

 
CÁC TIN KHÁC
Phần 2: Nông - Lâm - Thủy sản
Phần 3: Công nghiệp - Xây dựng cơ bản - Giao thông vận tải
Phần 4: Thương nghiệp - Thu, chi ngân sách
Phần 5: Văn hóa - Xã hội
Quay trở lại
Copyright © 2008 - Trang thông tin Điện tử thành phố Đồng Hới.
Giấy phép số 539/GB-BC do cục Báo chí cấp ngày 03/12/2007
Đơn vị chủ quản: UBND TP Đồng Hới; Trụ sở: số 14 Đường Quách Xuân Kỳ, TP Đồng Hới.
Tel:(84)(052) 3822091 - Fax: (84)(052) 3820888 - Email: donghoi@quangbinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn: 'Trang thông tin Thành phố Đồng Hới' khi phát hành từ website này
Designed by EFY Viet Nam.
download phan mem tai phan mem http://download123.vn phan mem avira diet virus avira xem tu vi xem boi xem tuong phong thuy http://vnphongthuy.com xem tuoi xem boi tinh yeu tinh duyen. Neu mot ngay ngay nao do ban muon tim ban chat hoac doi luc buon buon ban muon tim ban thi ghe qua website nay nhe chat de tim nguoi chat cho minh nhe.